El conveni firmat entre la Cambra de Comerç de Reus i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats.

 

Barcelona, desembre del 2020

El president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just; el director del Centre d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego González, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per la entitat.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, l’entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Cambra de Comerç de Reus és una corporació de dret públic que té com objectiu vetllar pels interessos generals de les empreses i emprenedors de la seva demarcació cameral, que abarca les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. L’entitat compta amb un servei de suport a l’emprenedoria que orienta i acompanya a les persones que volen crear la seva empresa.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l’únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d’una nova línia de finançament especialitzada,  MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte  social, amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

A Catalunya, MicroBank ha finançat durant els primers onze mesos de l’any 31.060 projectes per un import total de 264 milions d’euros, dels quals 110,4 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 133,7 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 20,2 milions a altres finances amb impacte social.

 

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. MicroBank ha firmat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.