Indústries Teixidó, Industrias Preciber, l’Institut Pere Mata, Techno Chem Europe, Memora i l’Estanc Reus 1 són les darreres empreses que s’han afegit a la campanya de mecenatge de la Cambra de Comerç de Reus. L’objectiu d’aquesta iniciativa és obtenir un finançament extra per impulsar accions de competitivitat empresarial i promoció econòmica al territori cameral.

 

Indústries Teixidó

Industrias Preciber

 

Institut Pere Mata

 

Techno Chem Europe

 

Memora

 

Estanc Reus 1