El despatx Roca Junyent va tornar a oferir a les empreses de la Cambra de Reus la seva anàlisi de la situació i de les mesures que cal adoptar en el complex escenari actual. Joan Roca Sagarra. President Executiu; Ángel Segarra Ferré, Soci del Departament Fiscal; i Àlex Llevat Felius, Soci del Departament Mercantil van compartir les seves reflexions en la que ha estat la tercera col·laboració entre la Cambra i aquest prestigiós despatx.

 

 VEURE VÍDEO