La Comissió d’Infraestructures de la Cambra de Comerç reclama que les inversions ferroviàries es planifiquin des de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)

Reus, 22 de juny de 2020. La Cambra de Comerç de Reus valora molt positivament l’anunci fet dijous passat des de l’Ajuntament de Reus que el Govern Central posa a la seva agenda la construcció de l’estació de Bellissens, un cop l’estudi de demanda ha constatat que tindria un volum d’usuaris molt important. Des de l’ens cameral, però, es remarca que cal passar d’aquesta declaració d’intencions als fets i, en concret, el president, Jordi Just, exigeix “terminis clars i ràpids” per començar a concretar el projecte. “L’estació de Belissens és una necessitat que fa molts anys que tenim i és urgent que es posi fil a l’agulla”, ha dit Just, que demana que el Govern Central concreti la licitació “en els propers mesos”.

Per la seva banda, el Coordinador de la Comissió d’Infraestructures de la Cambra, Miquel Domingo, recorda que “sempre hem tingut clar que la demanda era més que suficient: amb pols de mobilitat com l’Hospital de Sant Joan, el Campus de la URV o el Tecnoparc era evident que aquesta estació tindria volums d’usuaris que justifiquessin la inversió”. Domingo coincideix en què “un cop contrastada aquesta obvietat, és el moment de començar a concretar calendaris i detalls del projecte”.

Reactivar l’ATM

La Cambra de Comerç de Reus és partidària de reactivar l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona perquè lideri el replantejament del model ferroviari a les nostres comarques amb l’objectiu d’esmenar els dèficits històrics provocats pels baixos nivells inversors acumulats en els últims anys i per diverses decisions estratègiques que no han tingut en compte les necessitats del territori. En particular, la Comissió d’Infraestructures de la Cambra, considera que la reactivació de l’Estació Intermodal de l’Aeroport de Reus hauria de ser una de les prioritats d’aquesta nova planificació de les infraestructures ferroviàries a les nostres comarques.

Les ATM són organismes creats per una llei del Parlament de l’any 2003 en els que s’han d’integrar representants tant de les institucions públiques com de les privades. Amb l’excepció de la de Barcelona, fins ara han passat desapercebudes en la planificació de les infraestructures, quan van ser creades precisament amb aquest objectiu. Per això, des de la Comissió d’Infraestructures de la Cambra de Reus s’insta al Govern de la Generalitat a dotar l’ATM del Camp de Tarragona del pressupost i l’operativitat que necessita per ser l’òrgan tècnic que impulsi els plans de mobilitat i els programes d’inversió en matèria d’infraestructures.