La tramitació és pot fer on-line seguint aquest procediment: