La Cambra de Comerç de Reus ofereix un extens programa de cursos de formació on-line turoritzats. Al catàleg trobareu opcions en els següents àmbits: comercial i màrqueting, comerç internacional, gestió econòmico-financera, noves tecnologies, qualitat, recursos humans, prevenció, qualitat, etc. Els cursos són bonificables, però per acollir-se a aquesta opció cal presentar la documentació 7 dies abans de l’inici del curs. Més info a:

Més info a:

http://www.cevirtualreus.cat/cursos-online