Davant les recomanacions de les autoritats sanitàries per frenar la propagació del Covid-19, la Cambra de Comerç de Reus ha decidit suspendre indefinidament tots els actes públics programats per als propers dies. L’activitat orgànica de la Cambra i la prestació de serveis es mantindran amb observació escrupolosa de les consignes preventives que es vagin donant des dels diversos organismes competents en l’estratègia per afrontar aquesta situació excepcional.

Detall de mesures adoptades per la Cambra de Reus:

Se seguiran prestant els serveis habituals de la Cambra, però es potenciarà la utilització de plataformes on-line sempre que sigui possible.
A l’edifici de la Cambra s’han extremat les mesures de neteja i desinfecció i instal·lat dispensadors de gel desinfectant a disposició del personal i les visites.
Davant dels mostradors d’atenció al públic s’han col·locat cintes i d’altres elements per tal que es mantingui la distància recomanada per les autoritats sanitàries.
La plantilla de la Cambra s’ha dividit en dos grups que treballaran de manera presencial i telemàtica amb l’objectiu de garantir l’activitat i prestació de serveis en el cas que es produís el confinament d’una part del personal. Aquests dos grups alternaran la seva activitat presencial.
L’horari d’atenció al públic de dilluns a dijous serà de 8h a 15h de dilluns a divendres. L’horari d’atenció telefònica serà de 8h a 17h.
Pel que fa a l‘activitat formativa es potenciarà la formació on-line.
Suspensió de tots els actes públics.
A nivell intern, se suspenen les reunions presencials seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, tot i que s’implantaran mecanismes tecnològics perquè els diversos òrgans de la Cambra puguin mantenir la seva activitat.

Aquestes mesures entren en vigor de manera immediata i tenen una vigència indefinida, en funció de com evolucioni la situació i les consignes que determinin les autoritats sanitàries. Lamentem les molèsties que us pugui ocasionar l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.