Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
Proposta resolució taula contractació PICE 2020
Licitacions PICE 2020 Agost 12, 2020
Resolució Licitació PICE 2020
Licitacions PICE 2020 Agost 12, 2020
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES CÁMARA REUS 2020
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 14, 2020
Fe d’errades
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 14, 2020
1.2.- Acord nomenament Mesa
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 3, 2020
1.1.- Aprovació expedient
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 3, 2020
Nom
Resolució Licitacions 2019
Licitacions PICE Abril 23, 2020
Fe d’errades – Licitacions 2019
Licitacions PICE Abril 23, 2020
Licitacions en curs 2019
Licitacions PICE Abril 23, 2020
Resolució Licitacions 2018
Licitacions PICE Abril 23, 2020
Licitacions 2018
Licitacions PICE Abril 23, 2020
Resolució Licitacions 2016
Licitacions PICE Abril 23, 2020
Licitacions 2016
Licitacions PICE Abril 23, 2020