El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Està integrat per 22 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre tots els electors i electores de la Cambra, per 7 membres en representació de les empreses de major aportació voluntària i per 4 membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives. D’entre les facultats que li són concedides destaquen:

  • L’adopció d’acords relatius a les finalitats legals de representació, promoció i defensa dels interessos generals de les empreses.

  • Exercir les funcions consultiva i de proposta pròpies de la Cambra.

  • L’aprovació i modificació dels programes anuals o plurianuals d’actuació i gestió corporativa.

  • L’aprovació de les memòries d’actuació, de treballs i/o econòmica de la Cambra.

Jordi Just
Jordi JustPresident
Ágata Girbes
Ágata GirbesVicepresidenta
Jaume Batista
Jaume BatistaVicepresident
Jaume Domenech
Jaume DomenechVicepresident
Paco Lari
Paco LariTresorer

Vocals

Xavier Antolín
Xavier Antolín
Mario Basora
Mario Basora
Miquel Borràs
Miquel Borràs
Pere Joan Bové
Pere Joan Bové
Jose María Caballero
Jose María Caballero
Blanca Cabré
Blanca Cabré
Cesc Escoda
Cesc Escoda
Ricard Font de Rubinat
Ricard Font de Rubinat
Mayte Forján
Mayte Forján
Joan Manel Garcia
Joan Manel Garcia
Mª José Gómez
Mª José Gómez
Pilar Ortega
Pilar Ortega
Daniel Ortiga
Daniel Ortiga
Jordi París
Jordi París
Virginia Peña
Virginia Peña
Laura Prats
Laura Prats
Eva Prim
Eva Prim
Joan Roig
Joan Roig
Anton Roig
Anton Roig
Rosa Rueda
Rosa Rueda
Gregori Salvat
Gregori Salvat
Francesc Xavier Teixidó
Francesc Xavier Teixidó
Ángel Torija
Ángel Torija

Vocals Cooperadors

Joan Maria Bergadà
Joan Maria Bergadà
Jesus Carvajal
Jesus Carvajal
Montse Casals
Montse Casals
Mercè Chiapella
Mercè Chiapella
Josep Maria Cogul
Josep Maria Cogul
Sergi Cubedo
Sergi Cubedo
Anna Fontboté
Anna Fontboté
Ramón de la Fuente
Ramón de la Fuente
Rodolf Guasch
Rodolf Guasch
Isidre Guinjoan
Isidre Guinjoan
Victoria Luque
Victoria Luque
Josep Machado
Josep Machado
Anna Macho
Anna Macho
Joan Montserrat
Joan Montserrat
Enric Moralla
Enric Moralla
Jacint Pallejà
Jacint Pallejà
Xavier Pàmies
Xavier Pàmies
Elena Pàmies
Elena Pàmies
Joaquim Piqué
Joaquim Piqué
Victor Rafecas
Victor Rafecas
Gerard Sanfeliu
Gerard Sanfeliu
Cristina Sans
Cristina Sans
Joan Sas
Joan Sas
Toni Solé
Toni Solé
Ramon Vallverdú
Ramon Vallverdú